ရည္းစားကို စိတ္တိုင္းက် ဆက္ဆံၿပီး ဖာခန္း ကိုေငြတစ္သိန္းခြဲ နဲ႕ ေရာင္းစား လိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္

ရည္းစားကို စိတ္တိုင္းက် ဆက္ဆံၿပီး ဖာခန္း ကိုေငြတစ္သိန္းခြဲ နဲ႕ ေရာင္းစား လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္

အခ်က္လက္မ်ား
အခ်က္လက္မ်ား

သမီးျဖစ္သူ အိမ္ကေနေပ်ာက္သြားလို႔ ဖခင္ျဖစ္သူက ရဲစခန္း မွာ လူေပ်ာက္ လာတိုင္ထားပါတယ္..။ဓာတ္ပုံထဲက ပုဂၢိဳလ္ေလးက ေကာင္မေလးရဲ႕ ရည္းစားေပါ့ဗ်ာ သူက ေကာင္မေလးကို ဆယ့္ငါးရက္ခန႔္ ခိုးယူေပါင္းသင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္က ျပည့္တန္ဆာခန္းကိုေငြ တစ္သိန္းခြဲ နဲ႕ေရာင္းစား လိုက္တယ္။

အခ်က္လက္မ်ား
အခ်က္လက္မ်ား
Loading...

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဒီေကာင္မေလး အသက္က ဆယ့္ငါးႏွစ္ ေလးလ လို႔ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း အရ သိရပါတယ္…။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွနယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး ဦးစီး၍ နယ္ထိန္း ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ိဳးမင္းလတ္ႏွင့္အတူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ သမီးငယ္ေလးအား ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါၿပီ

ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွနယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး ဦးစီး၍ နယ္ထိန္း ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ိဳးမင္းလတ္ႏွင့္အတူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ သမီးငယ္ေလးအားကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါၿပီ..

Loading...
လူယုတ္မာ
လူယုတ္မာ

ရည္းစားကို စိတ္တိုင္းက် ဆက္ဆံၿပီး ဖာခန္း ကိုေငြတစ္သိန္းခြဲ နဲ႕ ေရာင္းစား လိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္

သမီးျဖစ္သူ အိမ္ကေနေပ်ာက္သြားလို႔ ဖခင္ျဖစ္သူက ရဲစခန္း မွာ လူေပ်ာက္ လာတိုင္ထားပါတယ္..။ဓာတ္ပုံထဲက ပုဂၢိဳလ္ေလးက ေကာင္မေလးရဲ႕ ရည္းစားေပါ့ဗ်ာ သူက ေကာင္မေလးကို ဆယ့္ငါးရက္ခန႔္ ခိုးယူေပါင္းသင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္က ျပည့္တန္ဆာခန္းကိုေငြ တစ္သိန္းခြဲ နဲ႕ေရာင္းစား လိုက္တယ္။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဒီေကာင္မေလး အသက္က ဆယ့္ငါးႏွစ္ ေလးလ လို႔ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း အရ သိရပါတယ္…။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွနယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး ဦးစီး၍ နယ္ထိန္း ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ိဳးမင္းလတ္ႏွင့္အတူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ သမီးငယ္ေလးအား ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါၿပီ

ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွနယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦး ဦးစီး၍ နယ္ထိန္း ဒုတပ္ၾကပ္ မ်ိဳးမင္းလတ္ႏွင့္အတူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ သမီးငယ္ေလးအားကယ္တင္နိုင္ခဲ့ပါၿပီ..

(Visited 5,101 times, 1 visits today)

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*